De Koffer, een metaforische stop motion animatie over het dragen van je persoonlijkheid als bagage.
Afstudeerfilm HKU 2015.
The Case, a metaphorical stop motion animation about carring your personality as bagage.
Graduation movie HKU 2015.